25 Temmuz 2011

this mortal coil

To be, or not to be: that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them? To die: to sleep;
No more; and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to, 'tis a consummation
Devoutly to be wish'd. To die, to sleep;
To sleep: perchance to dream: ay, there's the rub;
For in that sleep of death what dreams may come
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause: there's the respect
That makes calamity of so long life;
For who would bear the whips and scorns of time,
The oppressor's wrong, the proud man's contumely,
The pangs of despised love, the law's delay,
The insolence of office and the spurns
That patient merit of the unworthy takes,
When he himself might his quietus make
With a bare bodkin? who would fardels bear,
To grunt and sweat under a weary life,
But that the dread of something after death,
The undiscover'd country from whose bourn
No traveller returns, puzzles the will
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others that we know not of?
Thus conscience does make cowards of us all;
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o'er with the pale cast of thought,
And enterprises of great pith and moment
With this regard their currents turn awry,
And lose the name of action. - Soft you now!
The fair Ophelia! Nymph, in thy orisons
Be all my sins remember'd.
 
from Hamlet, Shakespeare 
 


Lisans günlerinde Lost Highway'i izleyip keşfettiğim bir şarkı. Ne acayip filmdi.

23 Temmuz 2011

Yorgun Bir Adamın Düşülkesi

"kimileri insanı, Tanrının, evrenin bilincine varmayı sağlayan bir organı olduğunu düşünürler, fakat hiç kimse böyle bir tanrının var olduğunu kesin olarak bilmiyor."

"-hükümetler ne oldu?
- geleneklere göre yavaş yavaş geçerliliklerini yitirdiler. seçimlere çağırıyorlardı, mala mülke el koyuyorlardı, insanları tutukluyorlardı ve sansür uyguluyorlardı; gezegenimizde hiç kimse bunlara uymuyordu. basın onların yaptıklarını ve resimlerini yayınlamaz olmuştu. politikacılar namuslu işler aramak zorunda kaldılar; kimileri iyi birer komedyen ya da iyi birer hekim oldular. kuşkusuz gerçek bu özetten daha karışıktı."


Borges

1 Temmuz 2011

... kararsızlık, boşverme ya da başka nedenler yüzünden evlenmedim ve tek başıma yaşıyorum. yalnzlık bana acı vermiyor: insanın kendisini ve kendi davranışlarını hoşgörmesi zaten yeterince zor. yaşlanmakta olduğumun ayrımındayım: yeniliklerin beni ilgilendirmemesi ya da şaşırtmaması bunun en kesin belirtisi; belki de bu, yeniliklerin hiç de yeni bir yanı olmadığını, eskilerin az buçuk birer değişimi olduğunu düşünmemdendir.

Borges, Kum Kitabı, sf.23
şiir, eğer onu gerçekleşen bir olayın öyküsü olarak değil de, çok güçlü bir isteğin dışa vurumu gibi algılarsak güzeldir.

Borges, Kum Kitabı, sf. 13