12 Temmuz 2007

this grudge

this grudge - alanis morisette (so called chaos albümü)

fourteen years
thirty minutes
fifteen seconds i've
held this grudge

eleven songs
four full journals
thoughts of punishment
i've expended

not in contact
not a letter
such communication
telepathic

you've been vilified*
used as fodder
you deserve a piece
of every record

but who's it hurting now?
who's the one that's stuck?
who's it torturing now
with an antique knot in her stomach?

i want to be big and let go
of this grudge that's grown old
all this time i've not known
how to rest this bygone
i wanna be soft and resolved
clean of slate and released
i wanna forgive for the both of us

like an abandoned house
dusty covered
furniture
still intact

if i visit it now
will i simply re-live it
somehow gratuitous

but who's still aching now?
who's tired of her own voice?
who is it weighing down
with no gift from time of said healing

i want to be big and let go
of this grudge that's grown old
all this time i've not known
how to rest this bygone
i wanna be soft and resolved
clean of slate and released
i wanna forgive for the both of us

maybe as i cut the cord
veils will lift from my eyes
maybe as i lay this to rest
dead weight off my shoulders will rise

here i sit
much determined
ever ill-equipped
to draw this curtain
how this has entertained
validated
and has served me greatly
ever the victim

but who's done whining now?
who's ready to put down
this load i've carried longer than
i had cared to remember

i want to be big and let go
of this grudge that's grown old
for the life of me i've not known
how to rest this bygone
i wanna be soft and resolved
clean of slate and released
i wanna forgive for the both of us

7 Temmuz 2007

hiç olmamış vs. olmayalı beri

Anlam katacak olanı beklerken anlamsız olanları da fark edip elemek üzerine... ki boşuna yer kaplamasın anlamında, yaşamının, kişinin ki bu "anlamsız olduğuna karar verilmişlikler" de değerlidir, onlar da anlamına anlam katar yaşamına, kişinin.
Gel
mesen de
gel sen
de – sen de,
sende
bekle
diğim—
diğin—
bende
mi:
sen de
mi
?
38.
Yalnızlık - işte, garip bir yeri vardır bunun, yaşamının anlamında: “dışarı”ya çıkıp, öylesine, yaşarken, başka – o, öteki- kişiler ile ilişki içersindedir: onlar da katılırlar yaşamının anlamına; ama yaşadıklarını yaşamaktayken pek de farkında değilsindir olup-bitenin – ancak yalnız kalınca- bütün o öteki kişiler; özellikle de en çok önem verdiğin birisi, uzakta kalınca-, sen de “içeri” ye dönünce, bilinçlendirirsin başka kişilerin ne denli katıldığını, anlamına, yaşamının.
43.
Kişinin yaşamının anlamı hep parçalanmalar ile bütünlenmeler arasında oluşur – bazen, dağılmış ve dağınıklaşmış yaşamına bakınca, kişiye öyle gelir ki, ne yaparsa yapsın, bir türlü bağdaştıramayacaktır onun anlamının farklı – kopuk, kopmuş, koparılmış – parçalarını; bir türlü bağlantılılaştıramayacaktır, apayrı duran ögelerini –
- sonra, gün gelir, öyle anlar olur ki, birdenbire, hiç beklemezken – kendi de şaşarak – bağdaşmış ve bağlantılaşmış buluverir onların hepsini –
- ancak, hep beklemediğinde, bütünlenir parçaları ile ögeleri, anlamının, yaşamının, kişinin...
44.
Kişi, yaşamındaki bir şeyin – bir nesnenin, bir eylemin, bir olayın, bir kişinin, bir ilişkinin (pekala; hepsi birden olabilecek ve her birinin yerini alabilecek bir şeyin : bir kokunun, örneğin...)- yaşamının anlamı için taşıyabileceği anlam –önem ve ağırlık- konusunda, yalın bir ölçü kullanabilir – şunu sorabilir: “Bu “şey”den önce nasıldı yaşamım; bu artık yaşamımda var diye, şimdi, ondan sonra, ne değişti?”
Bu sorunun yanıtını ancak her bir kişi her bir kendi “şey” i için kendisi verebilir; ama, olanaklı iki uç, şunlar : kişinin yaşamında hiçbir şey değişmemişse, hiç önemi yoktur o “şey”in; bütün yaşamı toptan değişmişse, en üst düzeyde önemi vardır-
- hiç değişmeyenler ile toptan değişenler arasında yürür, anlamı, hayatının, kişinin...
69.
Kişinin yaşamının anlamıyla ilgili başlattığı, gerçekleştirmeğe başladığı, olur kıldığı şeyler – ilişkiler, bağlanmalar, yakınlıklar – kadar yok ettiği, geçersiz kıldığı, sona erdirdiği şeyler – uzaklaşmalar, ayrılmalar, kopmalar – da, önemlidir:-
Anlamsızlaştırmalarına da özen göstermelidir, yaşamının kişi...
76.
Kişi, yaşamında, sık sık “yorulur”: bu, kişinin yaşamında boyuna, hep yeniden ortaya çıkan şeylerden bıkması sonucu da olabilir; yaşamında, hep bekleyip de bir türlü gelmeyen, ortaya çıkmayan şeyleri beklemekten bezmesi sonucu da – bir durumda kalınca, çok dikkat etmesi gerekir kişinin:-
Yaşamının anlamı ne hep, her istediğinde gelip kalacak; ne de, onları beklemesinin sonucu olarak, öylesine, hemen, gerçekleşecek, şeylerden oluşur –
- ancak beklemediklerinin gelmesinden, ve, gelmesini beklemediklerinden oluşur, anlamı, yaşamının, kişinin...

Oruç Aruoba'nın "Olmayalı" kitabından alıntıladığım ve sadece italik harfli kısmı bana ait olan bu yazı da benden tüm sevdiklerime gitsin.