21 Ağustos 2007

"İsa Çocuk"

"Dört yıldır Sevgili Tanrı’nın yanında kendisini bekleyen sevgili annesini mi görmüştü de gülümsüyordu. Küçük ruh, ışıl ışıl parlayarak çırpınan körpecik, beyaz kanatlarıyla gri sisin içinden geçip, gülümseyen yıldızların ebedi vatanına mı uçuyordu? Dünyada sabun baloncukları çıkaran çocuklar gibi, hiç durmadan yeni yıldızlar üfleyen çalışkan bir sürü meleğin oturduğu engin saman yolunun ötelerine mi ulaşmıştı çoktan kanatlarını çırpa çırpa? Hatta uzun, gümüş renkli sakalı ve büyük, ışık saçan tacı olan Sevgili Tanrı’ya mı yaklaşmıştı?

Oraya temiz ruhlar gitmez miydi?

Ve yaralar da ruha kadar ulaşamazdı; öyle değil mi?"**


**Rainer Maria Rilke - Bütün Hikayeler/İsa Çocuk

Hiç yorum yok: